در حال بارگذاری ...
 • ورود دانشجویان به جشنواره قرآن و عترت خواهران در پردیس شهید باهنر فارس
 • header
 • پوشش آخرین گزارشات جشنواره
 • ورود به جشنواره
 • تقدیر از نفرات برتر
 • دکتر مهر محمدی در دیدار با نمایندگان دانشجو معلمان استان فارس:
قدرت غنی فکر و ذهن شما در رأس تمام امکانات دانشگاه فرهنگیان است

  دکتر مهر محمدی در دیدار با نمایندگان دانشجو معلمان استان فارس:
  قدرت غنی فکر و ذهن شما در رأس تمام امکانات دانشگاه فرهنگیان است

  استاندار فارس، در آیین اختتامیه بیست و چهارمین جشنواره قرآن و عترت دانشجو معلمان خواهر دانشگاه فرهنگیان:
با تکیه بر قرآن، عاشقانه به رسالت اساسی، انسانی و اسلامی خویش جامه ی عمل بپوشانید

  استاندار فارس، در آیین اختتامیه بیست و چهارمین جشنواره قرآن و عترت دانشجو معلمان خواهر دانشگاه فرهنگیان:
  با تکیه بر قرآن، عاشقانه به رسالت اساسی، انسانی و اسلامی خویش جامه ی عمل بپوشانید

  پیام حضرت آیت الله ایمانی، نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه ی شیراز
به مناسبت برگزاری بیست و چهارمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه فرهنگیان

  پیام حضرت آیت الله ایمانی، نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه ی شیراز
  به مناسبت برگزاری بیست و چهارمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه فرهنگیان

  معرفی و تقدیر از نفرات برگزیده در شیراز:
بیست و چهارمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه فرهنگیان، پایان یافت.

  معرفی و تقدیر از نفرات برگزیده در شیراز:
  بیست و چهارمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه فرهنگیان، پایان یافت.

  در حاشیه ی برگزاری جشنواره قرآن و عترت دانشگاه فرهنگیان:
شب قرآنی ـ ادبی در جوار آرامگاه حافظ، برگزار شد

  در حاشیه ی برگزاری جشنواره قرآن و عترت دانشگاه فرهنگیان:
  شب قرآنی ـ ادبی در جوار آرامگاه حافظ، برگزار شد

  دکتر مهر محمدی در دیدار با نمایندگان دانشجو معلمان استان فارس:
  قدرت غنی فکر و ذهن شما در رأس تمام امکانات دانشگاه فرهنگیان است

  استاندار فارس، در آیین اختتامیه بیست و چهارمین جشنواره قرآن و عترت دانشجو معلمان خواهر دانشگاه فرهنگیان:
  با تکیه بر قرآن، عاشقانه به رسالت اساسی، انسانی و اسلامی ...

  پیام حضرت آیت الله ایمانی، نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه ی شیراز
  به مناسبت برگزاری بیست و چهارمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه فرهنگیان

  معرفی و تقدیر از نفرات برگزیده در شیراز:
  بیست و چهارمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه فرهنگیان، پایان یافت.

  در حاشیه ی برگزاری جشنواره قرآن و عترت دانشگاه فرهنگیان:
  شب قرآنی ـ ادبی در جوار آرامگاه حافظ، برگزار شد

 • روند برگزاری مسابقات
 • گزارش تصویری روند برگزاری جشنواره در پردیس شهید باهنر شیراز
 • برگزیدگان کشوری
 • آپلود تصاویر