در حال بارگذاری ...

آیین نامه سی و دومین جشنواره ملی قرآن وعترت (ع) دانشجویان سراسر کشور

از سوی دبیرخانه دائمی جشنواره های فرهنگی دانشگاه فرهنگیان آیین نامه سی ودومین جشنواره ملی قرآن وعترت (ع) دانشجویان سراسر کشور اعلام شد.


نظرات کاربران