در حال بارگذاری ...

رتبه های برتر بیست و هفتمین جشنواره فرهنگی اجتماعی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان سراسر کشور(بخش خواهران- برادران )

از سوی دبیرخانه دائمی جشنواره های فرهنگی و اجتماعی رتبه های برتر جشنواره 27 ام اعلام شد.اسامی برترین ها در فایل ضمیه قابل دسترسی است.


نظرات کاربران