در حال بارگذاری ...

شیوه نامه برگزاری و ارسال آثار اولین جشـنواره فرهنگی اساتید و کارکنان

شیوه نامه جشنواره های فرهنگی هنری اساتید و کارکنان

پیرو  بخشنامه 50000/1756/400 شیوه نامه ارسال آثار جشنواره های فرهنگی و هنری  کارکنان و اساتید دانشگاه فرهنگیان در سایت جشنواره قرار گرفت و در پیوست این صفحه شیوه نامه جشنواره اساتید و کارکنان،  قابل دریافت می باشد.

 


نظرات کاربران